Säker Plats & Trygghetslarm

Trygg plats för alla

Säkra din fastighets tillgänglighet med vår effektiva passagekontroll. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för en tryggare och mer säker miljö.

Har du en fastighet/lokal där allmänheten vistas?  Vi tar fram den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för dig.

Utrymningsplatser / Säker plats

Säker plats är en plats för personer som inte kan utrymma på egen hand. Alla ska ha en förutsättning att kunna ta sig i säkerhet ifall brand olyckan skulle vara framme.

Denna nya afs/lag är retroaktiv. Det finns olika varianter och märken antingen en med tal eller bara med lampor eller båda. Det går också att få ett system kopplat direkt till larmcentral.

Regelverk

Enligt BBR avsnitt 5:248 ska en utrymningsplats utgöras av ett utrymme inne i byggnaden där en eller flera personer som inte har möjlighet att utrymma på egen hand kan avvakta vidare utrymning genom assistans. Utrymningsplatsen/säker plats ska placeras i intilliggande brandcell och placeras i eller i anslutning till en ordinarie utrymningsväg. Utrymningsplatsen kan alltså placeras i en utrymningsväg, till exempel ett trapphus, om det finns tillräckligt med utrymme för att säkerställa en tillfredställande utrymning för övriga personer.

I vilka lokaler krävs frångänglighet?

Frångänglighet är extra viktig att tänka på om man har en lokal/fastighet där allmänheten kan vistas tex som:

Osäker på vad du behöver?

Kontakta en av våra medarbetare för att få personlig rådgivning anpassad till just din verksamhet och ditt företags behov. Eller läs vidare om våra säkerhetslösningar.