Brandutbildning

Utbildning för Personal

Vi erbjuder utbildning inom de brandlarmsystem som vi säljer och installerar för att ni själva ska kunna sköta driften av dessa. 

Tillsammans sätter vi oss ner och tar fram en plan för nyinstallation eller för uppgradering av en befintlig brandlarmanläggning om behoven har ökat eller förändrats av någon anledning.

Kontakta oss idag för att ta din brandsäkerhet till nästa nivå!

Utbildning

för larmanläggning

Utbildningen är teoretisk och i första hand inriktad på anläggningen för brandlarm och dess skötsel, men kommer även att omfatta kunskap om brandrisker, förebyggande brandskydd och olika brandskadebegränsande åtgärder. Utbildningen är utformad efter Brandskyddsföreningens (SBF) senaste regler ”Regler för brandlarm” SBF 110:8, norm för utbildning av anläggningsskötare.

Utbildningen vänder sig i första hand till:

Grundutbildning

för utrymningsledare/utrymningssamordnare

Utbildningen riktar sig till de personer som har eller kommer ha en aktiv roll inom en utrymningsorganisation. För att delta i denna utbildning krävs inga förkunskaper inom brandsäkerhet.

Efter avslutad utbildning skall deltagaren ha:

Grundutbildning fort.

för utrymningsledare/utrymningssamordnare

Efter avslutad utbildning skall deltagaren ha:

Osäker på vad du behöver?

Kontakta en av våra medarbetare för att få personlig rådgivning anpassad till just din verksamhet och ditt företags behov. Eller läs vidare om våra säkerhetslösningar.