Passersystem Företag

Porttelefon & Passersystem

Upptäck våra intelligenta lösningar för porttelefoner och passersystem, skräddarsydda för företag. Ta kontroll över rörelserna inom och utanför företaget och få full överblick över vem som har tillträde till olika områden med vår anpassade passagekontroll.

Låt oss maximera säkerheten och effektiviteten på din arbetsplats med våra avancerade passersystem och porttelefonlösningar.

Få full kontroll över säkerheten

Många företag investerar idag i passersystem för att säkerställa en trygg och kontrollerad miljö i sina lokaler. På CD Säkerhetsteknik AB har vi lång erfarenhet av att skapa skräddarsydda lösningar för passersystem och porttelefoner åt företag, kommuner, sjukhus och skolor. Vår expertis garanterar att ni får precis det ni behöver.

När ni väljer oss får ni personlig assistans från en av våra kunniga experter, som tillsammans med er utformar en skräddarsydd lösning. Våra erfarna installatörer ser till att allt installeras korrekt och ni får utbildning i hur ni ska använda systemet. Vi erbjuder även kontinuerlig service och support för att säkerställa att ert system alltid fungerar optimalt.

Porttelefon

med eller utan kamera

En porttelefon är ett oumbärligt verktyg för att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till kontor, fabriker, butiker eller hela fastigheter med gemensamma utrymmen. Möjligheten att fjärröppna dörrar är både praktisk och effektiv, särskilt i flervåningsfastigheter.

Nyligen har det blivit allt mer populärt att inkludera kameror i porttelefonerna på företaget, vilket gör det lättare att verifiera identiteten på den som begär att bli insläppt. Det är inte alltid enkelt att göra detta endast baserat på ljudet. Men för de som föredrar enklare lösningar med endast ljud finns självklart även den möjligheten tillgänglig.

Alla porttelefoner i vårt sortiment uppfyller höga kvalitetsstandarder och kan integreras smidigt i passagekontrollsystem.

Passersystem

Många företag efterfrågar flexibla passerkontrollslösningar för sina fastigheter. Vi erbjuder smarta lösningar som kan integreras med en mängd olika låssystem på marknaden.

Att använda ett passersystem har flera fördelar jämfört med att tilldela traditionella nycklar till varje dörr i en fastighet. Med elektroniska taggar eller passerkort kan behörigheter enkelt justeras efter behov. Genom att använda ett datorsystem kan du snabbt tilldela eller ta bort tillträdesrättigheter för anställda som byter avdelning. Det är också smidigt att utfärda tillfälliga passerkort eller taggar till besökare, där du själv bestämmer giltighetstiden och vilka utrymmen de får tillgång till.

Om en tagg eller ett passerkort tappas bort kan det enkelt blockeras i systemet, vilket skiljer sig från traditionella nycklar där det kan krävas att lås byts ut om nycklar går förlorade. Det är både en säkerhetsåtgärd och en kostnadsfråga. Att blockera och utfärda en ny tagg eller ett nytt passerkort kostar en bråkdel av vad det skulle kosta att byta lås och nycklar.

Osäker på vad du behöver?

Kontakta en av våra medarbetare för att få personlig rådgivning anpassad till just din verksamhet och ditt företags behov. Eller läs vidare om våra säkerhetslösningar.