Kameraövervakning
Kontor & Arbetsplats

Optimera Säkerheten på arbetsplatsen

CD Säkerhetsteknik AB har full koll på vilka utmaningar och behov våra kunder kan tänkas stå inför och erbjuder alltid skräddarsydda lösningar då vi vet att alla arbetsplatser ser olika ut och har olika krav. 

Kontakta oss idag för riktlinjer och rådgivning för kameraövervakning på arbetsplatsen.

Effektiva lösningar

inom kameraövervakning på arbetsplatser

Många arbetsplatser och verksamheter integrerar idag kameraövervakning för att säkerställa skyddet för både anställda och ägare, samt för att öka tryggheten för kunderna. Det är en investering som effektivt motverkar problem som stölder, rån och våld.

För vissa verksamheter är kameraövervakning även ett lagkrav, exempelvis på flygplatser och inom viss offentlig verksamhet, för att uppfylla rättsliga krav och säkerhetsstandarder.

På CD Säkerhetsteknik AB följer vi med i den senaste teknikutvecklingen för att kunna erbjuda högkvalitativ kameraövervakning som uppfyller era behov. Vi tar totalansvar för projekten och erbjuder skräddarsydda helhetslösningar med alla nödvändiga komponenter och system inkluderade, vilket gör oss till en pålitlig och professionell partner för er trygghet.

Regelverk

för kameraövervakning kontor

För att använda kameraövervakning på kontoret måste man följa lagar och regler för att respektera medarbetarnas integritet. Trots att tillstånd inte krävs för att övervaka arbetsplatsen där huvudsakligen medarbetare vistas, måste man ändå följa dataskyddsförordningen gällande inspelningens hantering och lagring. Kameraövervakningen måste ha ett tydligt syfte, exempelvis att förebygga skadegörelse eller otillbörlig åtkomst, och får inte användas för andra ändamål, såsom att övervaka medarbetarnas aktiviteter.

Det är viktigt att informera om kameraövervakningen på arbetsplatsen genom tydlig och lättillgänglig information, vanligtvis genom skyltar som visar att kameror finns på platsen. Dolda kameror är inte tillåtna och lagringen och användningen av inspelat material bör vara väl dokumenterad och tillgänglig för alla på kontoret, antingen genom en webbsida eller anslag på en central plats. Datainspektionen erbjuder detaljerad vägledning för korrekt användning av kameraövervakning, och vi på Categori Data AB ger även rådgivning om lämplig utrustning för olika sammanhang.

Kameraövervakning i butik

Butiker utgör en av våra vanligaste kundgrupper när det gäller kameraövervakning. Övervakningskameror används ofta för att förebygga snatteri, stölder och rån. Dessutom kan inspelat videomaterial fungera som bevis vid eventuella brott, vilket blir allt viktigare.

Vid övervakning av butiker är det av yttersta vikt att tydligt informera om kameraövervakningens närvaro i lokalen. Tydliga skyltar vid in- och utgångar är nödvändiga för att kunder enkelt ska kunna observera att butiken är försedd med övervakningskameror.